Vše o nákupu - jak nakupovat

Výběr produktu
Přidání produktu do košíku a dokončení nákupu
Potvrzení objednávky
Poštovné a balné
Způsoby platby
Dostupnost a doba expedice
Garance vrácení peněz
Ochrana osobních dat
Reklamační řád
Rozpor s kupní smlouvou

Výběr produktu

Vlevé části menu zvolte příslušnou kategorii produktu, o který máte zájem. Klikněte na ni a zobrazí se Vám všechny výrobky v této kategorii.

Přidání produktu do košíku a dokončení nákupu

Přidání produktu do košíku a dokončení nákupu Poté, co jste si vybrali produkt, klikněte na tlačítko „koupit“ Zobrazí se Vám nákupní košík, ve kterém můžete odeslat objednávku tlačítkem „odeslat objednávku“ poté, co vyplníte všechny potřebné údaje a nebo pokračovat v nákupu, kliknutím na tlačítko „pokračovat v nákupu“

zpět nahoru


Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky vám přijde na zadaný email potvrzení a kopie objednávky pro Vaši kontrolu.

zpět nahoru


Poštovné a balné

Doprava objednaného zboží je zajišťována Českou poštou s.p. případně spediční službou PPL a je závislá na zvoleném způsobu doručení:

Při zasílání zásilek Českou poštou se Vám pošta pokusí zásilku nejprve doručit domů a v případě neúspěchu nechá balík uložený na podací poště Vaší adresy po dobu 7 dní. Doba doručení od expedice je převážně následující pracovní den.

zpět nahoru


Způsoby platby

Dobírka
Při platbě na dobírku zaplatíte zboží přepravci při předání zásilky.

Bankovním převodem
Při volbě platby bankovním převodem Vám bude po dokončení objednávky zobrazena částka k úhradě, číslo účtu, konstatní symbol a variabilní symbol platby. Všechny tyto údaje Vám budou také zaslány s kopií objednávky na Váš e-mail. Po převedení částky na náš účet se objednávka stává zaplacenou a začíná se realizovat její zpracování.

Osobní odběr
Osobní odběr zboží na adrese distribučního centra:
LIBOR HAVLÍK, Sladkovského 29, 537 01 Chrudim 2

je možný každý pracovní den od 9:00 - 16:30 po předchozí telefonní domluvě
na tel. 603 141 851, 774 076 347 a nebo formou e-mailu: obchod@bio-eko-logicky.cz

zpět nahoru


Dostupnost a doba expedice

Zboží je expedováno podle stavu skladu daného zboží. Stav skladu zboží, případně jeho expediční lhůta (doba od objednávky k odeslání z našeho skladu) je u každého zboží uvedena. Je-li expedice delší než je uvedeno, zákazník je okamžitě informován e-mailem. Jakmile Vám bude zboží odesláno, budeme Vás o jeho odeslání informovat e-mailem.
Doprava objednaného zboží je zajišťována obchodním balíkem prostřednictvím České pošty, nebo kurýrní službou PPL ( dodání zásilky od expedice 1-2 pracovní dny ). Všechny služby jsou podrobně popsány výše.
Objednáte-li si více zboží s různou lhůtou expedice (například zboží s expediční lhůtou 4 dny a druhé zboží s expediční lhůtou 7 dní), zásilku je možné rozdělit po písemném nebo telefonním kontaktu. Jinak počkáme na kompletnost objednávky.

zpět nahoru


Garance vrácení peněz

Podle ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte jako soukromá osoba (neplatí pro objednávky na IČ) možnost odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy. Jestliže tedy zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou Vám zpět zaslány peníze. Nezapoměnte nám vždy uvést bankovní účet, na který požadujete zaslat peníze.
Podmínky pro vrácení peněz jsou:
 • Zboží musí být neporušené, bez známek užívání nebo opotřebování, schopné dalšího prodeje.
 • V případě, že je zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení od smlouvy vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, vrátíme Vám již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží.
 • Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží.
 • Zboží zasílejte pouze doporučeně, ne dobírkou - ta nebude přijata, na adresu:
  Velija s.r.o.
  Švermova 539
  537 01 Chrudim 2
 • Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie faktury nebo dodacího listu. Nezapoměnte nám vždy uvést bankovní účet, na který požadujete zaslat peníze.

zpět nahoru


Ochrana osobních dat

Jako zákazník musíte do objednávky uvést následující údaje:
 • Jméno a příjmení
 • Adresu pro zaslání
 • Telefonní kontakt pro ověření Vaší objednávky
 • E-mail
Tyto údaje jsou nezbytné pro zaslání nakoupeného zboží, zaúčtování a komunikaci s Vámi.

Chcete-li daňový doklad vystavit na jinou adresu než je dodací, měli byste ještě uvést následující údaje:
 • Jméno a příjmení nebo název Firmy
 • Adresu
 • DIČ
Všechna tato data chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám.

zpět nahoru


Reklamační řád

 • V případě doručení objednaného zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. V případě, že shledá závadu, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 • Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
 • Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
 • Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.bio-eko-logicky.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 • Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
  Velija s.r.o., Švermova 539, 537 01 Chrudim 2
 • Emailem - oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady.
 • Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu.
 • Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad. Jinak nemůže být reklamace uznána.
 • V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

zpět nahoruRozpor s kupní smlouvou • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

 • Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

zpět nahoru

Nákupní košík Váš nákupní košík
je prázdný.